cổng thông tin theo chủ đề


Cổng thông thông tin về một chủ đề cụ thể như khoa học, công nghệ, y học… Các nguồn thông tin truy cập qua cổng thông tin này đã được các chuyên gia về thông tin chọn lọc, đánh giá và biên mục. Pinakes, National Library of Australia, Library of Congress là những ví dụ về cổng thông tin theo chủ đề.