cạnh đáy chụp ảnh


Khoảng cách giữa hai tâm chụp của cặp ảnh lập thể.