cách thức thao tác 3D


Cách thức  định vị GPS không gian ba chiều, bao gồm tọa độ phẳng và độ cao. Khi định vị theo kiểu này, cần phải nhìn thấy ít nhất là bốn vệ tinh.