các số  đo đồng thời


Trong GPS, các số đo tham chiếu tới thời điểm chính xác bằng nhau trên khung thời gian hoặc những thời điểm được xắp xếp lại một cách chặt chẽ bằng cách điều chỉnh các số do mất dóng hàng thời gian bằng những số hiệu chỉnh trong phương trình quan trắc, thay cho ước lượng tham số.