các nguyên tố định hướng trong của ảnh đo


Các yếu tố hình học xác định vị trí không gian của tâm chụp đối với mặt phẳng ảnh nhằm phục hồi lại chùm tia chụp ảnh.

Các nguyên tố định hướng trong của ảnh đo bao gồm:

1) Tọa độ của điểm chính ảnh trong hệ tọa độ mặt phẳng ảnh;

2) Khoảng cách từ tâm chụp (tiết diện sau của hệ thống kính vật) đến mặt phẳng ảnh (được gọi là tiêu cự của máy chụp ảnh, thường kí hiệu là fk).