các nguyên tố định hướng của ảnh đo


Các yếu tố hình học dùng để xác định vị trí không gian của ảnh đo trong không gian vật và vị trí tương đối của tâm chụp đối với mặt phẳng ảnh. Chúng được chia thành hai loại: các nguyên tố định hướng trong và các nguyên tố định hướng ngoài.