bức xạ hồng ngoại


Bức xạ điện từ với bước sóng dài hơn bước sóng của ánh sáng màu đỏ nhưng ngắn hơn bước sóng vô tuyến, tức là bức xạ trong khoảng bước sóng 0,7 mm – 1,0 mm, được William Herschel (1738 – 1822) khám phá ra trong phổ Mặt Trời vào năm 1800.

Các tần số dao động tự nhiên của các nguyên tử và phân tử với các tần số quay của một số phân tử khí nằm trong miền hồng ngoại của phổ điện từ. Phổ hấp thụ hồng ngoại của một phân tử đặc trưng rõ rệt cho nó và do đó phổ này có thể được dùng để nhận dạng phân tử. Thuỷ tinh  và những vật liệu khác như gecmani, thạch anh, polyêtylen... là mờ đối với bức xạ hồng ngoại có bước sóng lớn hơn 2 mm, do vậy được dùng để chế tạo các thấu kính và lăng kính.

Phim ảnh có thể được chế tạo cho nhạy với bức xạ hồng ngoại tới 1,2 mm. Máy quét đa phổ dùng trong viễn thám có thể ghi được bức xạ hồng ngoại.