bút sắt


Một loại dụng cụ có ngòi bằng hợp kim để vẽ các đường nét và chữ ghi chú trên bản đồ giấy hoặc trên ảnh.

Bút sắt phải đảm bảo độ cứng, độ trơn và có thể mài theo nhiều cỡ lực nét khác nhau để sử dụng cho từng loại công việc theo quy định kĩ thuật. Vd: bút để vẽ các đường bình độ con phải có lực nét 0,1mm; để vẽ đường bình độ cái có lực nét 0,25mm; bút để viết chữ ghi chú có lực nét 0,3mm...

Hiện nay bút sắt ít được dùng trong công tác biên vẽ bản đồ.