bút lông


Loại bút được chế từ lông động vật (thường là sóc hoặc chồn) dùng để phủ màu nước lên nền bản đồ và vờn bóng địa hình vẽ trên giấy.