bút chân cong đơn


Một loại bút chân cong có một đầu vẽ, thường sử dụng để vẽ các nét liền, trơn đều trên bản đồ như: đường bình độ, sông, suối, đường giao thông một nét...