bút chân cong


Một loại dụng cụ có đầu bút bằng hợp kim cứng để vẽ các đường nét trên bản đồ giấy. Bút có cấu tạo để khi vẽ đầu bút có thể xoay tự do theo các hướng khác nhau. Bút chân cong có hai loại: bút chân cong đơn và bút chân cong kép.

Bút chân cong sử dụng để vẽ các đường nét trơn đều trên bản đồ như: đường bình độ, sông, suối, đường giao thông...