bố trí cơ bản


Một giai đoạn của việc bố trí công trình xây dựng nhằm chuyển các trục chính và trục cơ bản của công trình xây dựng từ bản vẽ thiết kế ra thực địa. Kết quả của công tác bố trí cơ bản là xác định vị trí và hình dạng của công trình trên khu vực xây dựng.

Đối với các công trình dạng tuyến (đường giao thông, kênh đào, đập thuỷ điện, cầu vượt...), trục chính là trục dọc của công trình; đối với nhà dân dụng và công nghiệp, trục chính là trục ngoài cùng của công trình; đối với công trình nhỏ nằm riêng biệt, có thể chọn trục đối xứng làm trục chính. Giao điểm của các trục chính gọi là điểm trục chính. Trục cơ bản là trục xác định hình dạng và kích thước các phần cơ bản của công trình, trục chi tiết là trục các bộ phận riêng biệt của công trình.

Yêu cầu độ chính xác của các điểm bố trí khoảng 3 – 5 cm.