bố trí công trình


Công tác đo đạc nhằm xác định vị trí mặt bằng, độ cao của các điểm đặc trưng công trình, độ thẳng đứng của các kết cấu, các mặt phẳng xây dựng công trình theo đúng bản vẽ thiết kế.

Cơ sở để chuyển thiết kế công trình ra thực địa là các trục dọc và trục ngang của công trình. Để bố trí các điểm đặc trưng của công trình theo vị trí và độ cao thiết kế cần lập lưới khống chế mặt phẳng và lưới khống chế độ cao trong khu vực thi công công trình.

Công tác bố trí công trình gồm ba giai đoạn:

1) Bố trí cơ bản;

2) Bố trí chi tiết công trình;

3) Bố trí công nghệ.