đường chuyền kinh vĩ

 


 

Mạng lưới đo đạc thuộc lưới khống chế đo vẽ, được xây dựng từ lưới hạng cao có độ chính xác hơn hoặc được xây dựng độc lập. Đường chuyền kinh vĩ có các dạng: đường đơn (cg. đường chuyền phù hợp), khép kín, lưới đường chuyền.

 

Trong trường hợp đặc biết có thể bố trí đường chuyền dạng treo. Chiều dài cạnh từ 20 m đến 350 m. Mốc các đỉnh đường chuyền được đánh dấu bằng cọc gỗ, đinh sắt và ghi số cho từng đỉnh mốc. Dùng máy kinh vĩ và dụng cụ đo dài đo tất cả các góc ngoặt và chiều dài các cạnh đường chuyền để tính toạ độ các điểm cần xác định.

 

 

        

 

 

      

 

Một số loại đường chuyền