bản vẽ gộp


Bản vẽ gồm tất cả các yếu tố đường nét của nội dung bản đồ.

Bản vẽ gộp thường thực hiện trên giấy. Trước khi in phải chế phim theo đúng số lượng màu cần in và trên mỗi bản phải tiến hành phân tô để tách màu cần in.