bản thảo tác giả


Những tài liệu chưa được xử lí đầy đủ, chưa được hoàn thiện về mặt kĩ thuật bản đồ, các yếu tố nội dung chỉ được phác thảo những nét chính và đề xuất các phương án bố cục.

Khi sử dụng bản thảo tác giả, cần phải xem xét với các tài liệu gốc ban đầu và phải hoàn thiện hơn bảng chú giải và kí hiệu.