bản mẫu nửa tông


Hình ảnh có độ đậm nhạt khác nhau và chuyển tiếp từ từ, mỗi khu vực có độ hấp thụ và phản xạ ánh sáng khác nhau.

Các bản mẫu nửa tông trong bản đồ gồm: bình đồ ảnh, bản tô bóng địa hình, ảnh chụp, bản vẽ...

Việc phân chia phim ảnh nửa tông thành phim ảnh cấu tạo bởi các điểm chấm nhỏ được thực hiện bằng dụng cụ quang học chuyên môn là tơram chiếu, tơram công tắc hoặc tách màu điện tử.