bản kẽm


Thuật ngữ chỉ tấm kim loại mỏng, chủ yếu là kẽm hoặc đồng mang thông tin hình ảnh, được xử lí quang, cơ, hoá trên bề mặt để tạo thành bản in.

Bản kẽm nét được xử lí bằng phương pháp ăn mòn axit đầu tiên do Gilê phát minh năm 1850, thay thế phương pháp khắc thủ công cổ truyền, đến 1867 mới áp dụng rộng rãi ở Châu Âu; sau đó, được tiếp tục cải tiến và sử dụng cho tới ngày nay. Năm 1881, Maixenbăc nghiên cứu chế tạo thành công bản kẽm tơram ăn mòn thành bản in, in được ảnh.