bản in


Một tấm mỏng bằng gỗ, chì, kẽm, nhôm... trên có chữ hoặc hình ảnh dùng làm khuôn in bản đồ, sách, báo, văn hoá phẩm...