bản gốc thanh vẽ


Thuật ngữ dùng trong công nghệ sản xuất bản đồ theo phương pháp truyền thống để chỉ bản vẽ chỉ vẽ bằng một màu đen với chất lượng cao (màu đen đậm, không bóng), nét vẽ trơn và kích thước của các kí hiệu, chữ ghi chú trên âm bản đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn như bản đồ in ra.

Thông thường, những nội dung bản đồ có cùng một màu in sẽ được vẽ trên một bản thanh vẽ. Trong công nghệ truyền thống, các bản thanh vẽ được thực hiện bằng tay, có sử dụng các dụng cụ chuyên ngành riêng (bút chân cong. bút kẻ thẳng, bút sắt, compa quay vòng tròn.nhỏ...), các chữ ghi chú và kí hiệu được chế trên phim hoặc giấy ảnh rồi cắt dán lên bản thanh vẽ.

Các bản gốc thanh vẽ có thể thực hiện bằng các kĩ thuật khác nhau: vẽ trên giấy vẽ bồi trên đế kẽm, vẽ trên đế phim mờ, khắc trên màng khắc được tráng trên đế phim trong.