bản đồ trong sách giáo khoa


Bản đồ dùng để minh hoạ bài học, giúp học sinh tư duy địa lí gắn liền với lãnh thổ và bổ sung những kiến thức cần thiết mà sách giáo khoa không đề cập đến.

Loại bản đồ này thường có tỉ lệ nhỏ và nội dung thể hiện sơ lược nên thường được gọi là lược đồ.