bản đồ tân kiến tạo


Bản đồ phản ánh hoạt động kiến tạo ở giai đoạn mới nhất. Trên bản đồ thể hiện các dạng kiến trúc mới, các hướng và cường độ chuyển động khác nhau của vỏ Trái Đất, các trị số nâng hoặc hạ và các phần tử kiến trúc kiến tạo. Bản đồ tân kiến tạo dùng trong các công tác liên quan đến địa chất và phân vùng địa chấn, địa chất công trình và địa chất thuỷ văn, xây dựng các công trình cũng như nghiên cứu các mỏ trọng sa và dầu khí.