bản đồ sao   


Bản đồ thể hiện sự phân bố các sao nhìn thấy trên bầu trời hay các phần của nó. Bản đồ sao được xây dựng dựa vào các phép chiếu bản đồ có lựa chọn các vì sao và biểu thị chúng bằng các kí hiệu. Bản đồ sao đầu tiên do đô đốc Môchê, giám đốc đài thiên văn Pari đề xuất vào năm 1882.