bản đồ quy hoạch thuỷ lợi  


Bản đồ phản ánh một vùng lãnh thổ thể hiện về mặt địa lí, địa giới hệ thống phân vùng thuỷ lợi (sông, hồ, ao, làng mạc, thị trấn, đường giao thông, đồng ruộng) với độ cao mặt đất khác nhau, trên đó bố trí các công trình chứa nước, cấp nước, dẫn nước (đập nước, hồ chứa, cầu cống, trạm bơm, hệ thống kênh mương đã có và dự kiến để tưới tiêu cho nông nghiệp, cấp nước cho đời sống, cho phát điện hoặc cho giao thông đường thuỷ toàn vùng) sau khi phân tích, tính toán khả năng cung cấp nước và nhu cầu dùng nước của các ngành kinh tế quốc dân.

Thường dùng kí hiệu và màu sắc khác nhau để thể hiện các vùng, các công trình khác nhau, thuận lợi cho việc thực hiện từng bước xây dựng các công trình đã được vạch sẵn.