bản đồ phân vùng động đất


Bản đồ thể hiện các vùng có thể xảy ra động đất với cùng cường độ động đất, theo thang MSK.

Trên Bản đồ phân vùng động đất Việt Nam, phân ra 4 cấp: cấp 9 từ Lai Châu đến Thanh Hoá; cấp 8: dọc Sông Hồng, Sông Đà, Sông Cả, ven biển Quy Nhơn - Nha Trang; cấp 7: Đông Bắc Kon Tum - Sông Ba...; cấp 6 và yếu hơn: các vùng khác. Bản đồ phân vùng động đất cần thiết để tính toán xây dựng các công trình kháng chấn.