bản đồ nông hoá-thổ nhưỡng 


(cg. bản đồ nông hóa), một loại bản đồ đất, thể hiện mức độ đảm bảo cho thực vật các chất dinh dưỡng đồng hoá được của đất và nhu cầu của đất về sự cải tạo hoá học.

Trên bản đồ nông hoá - thổ nhưỡng có các phần chỉ mức độ bảo đảm khác nhau các nguyên tố dinh dưỡng, không phụ thuộc vào ranh giới các loại đất được phân ra trên bản đồ có tỉ lệ lớn hơn.