bản đồ Mặt Trăng   


Bản đồ dáng đất của Mặt Trăng, trên đó thể hiện cấu trúc bình địa chủ yếu (biển và lục địa trên Mặt Trăng), các dãy núi, cao nguyên, đồng bằng, hố lõm, cấu trúc vòng (phễu, vòng), dạng đường (đứt gãy, vách, vực), cấu trúc tỏa tia, các yếu tố vi địa hình. Phương pháp thể hiện đường bình độ, vờn bóng và kí hiệu tương tự như đối với việc biểu thị các bản đồ của Trái Đất.

Bản đồ Mặt Trăng thường áp dụng phương pháp ảnh dáng đất.