bản đồ mạng toàn cầu  


Bản đồ học hiện đại có xu hướng tiếp cận với Internet. Bản đồ trên mạng thường là những bản đồ tham khảo, bản đồ khí tượng, giao thông, đô thị, du lịch, các sự kiện chính trị tức thời...

Tùy theo mục đích tra cứu và công nghệ sử dụng, bản đồ mạng có thể dưới dạng ảnh, dạng vectơ, sử dụng miễn phí hoặc có thu phí.

Có hai kiểu bản đồ mạng: bản đồ tĩnh và bản đồ tương tác.

Các bản đồ tĩnh thể hiện như những hình ảnh trên trang Web bằng cách chuyển từ bản đồ số lên trang Web.

Các bản đồ tương tác được truy cập qua các trang được thể hiện ở dạng bản đồ Web hoặc bản đồ trên cơ sở Web, bản đồ này đòi hỏi phải được duy trì trên Webserver, server cùng phần mềm bản đồ và quản lí các dữ liệu bản đồ.

Một số trang Web tại Việt Nam đã có hệ thống bản đồ mạng như:

trang Web của Chính phủ Việt Nam tại địa chỉ www.gis.chinhphu.vn;

công ty Ba Sao tại địa chỉ www.basao.com.vn

Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ www.ciren.gov.vn...

Nhiều tỉnh, thành phố cũng đã cung cấp bản đồ của địa phương trên mạng. Đây là xu hướng phát triển của việc phát hành bản đồ trong thời gian tới.