bản đồ khí hậu   


Các bản đồ phản ánh đặc điểm khí hậu.

Gồm các nhóm bản đồ: các nhân tố khí hậu (tổng bức xạ Mặt Trời, cân bằng bức xạ, số giờ nắng); chế độ nhiệt (nhiệt độ trung bình năm, tháng...); chế độ ẩm (lượng mưa trung bình năm, mùa, tháng, số ngày có mưa, độ ẩm không khí...); chế độ gió (hướng, tần suất, tốc độ gió); các hiện tượng khí quyển (số ngày sương muối, bão, gió nóng...); khí hậu ứng dụng (khí hậu nông nghiệp, khí hậu kĩ thuật...); phân vùng khí hậu. Bản đồ khí hậu thường lập ở tỉ lệ nhỏ.

Phương pháp biểu thị chủ yếu là đường đẳng trị kết hợp với thang tầng màu và biểu đồ định vị.