bản đồ hình thể   


Bản đồ địa lí chung, phản ánh diện mạo bề ngoài của lãnh thổ và mặt nước, có tỉ lệ trung bình và nhỏ, mang tính chất khái quát.

Trên bản đồ hình thể thể hiện chi tiết dáng đất, thủy hệ, cát, băng hà, băng trôi, vùng ngập nước, mỏ khoáng sản và một số yếu tố kinh tế – xã hội (điểm dân cư, đường giao thông, ranh giới...).

Bản đồ hình thể thường được thành lập ở dạng bản đồ giáo khoa.