bản đồ giáo khoa treo tường 


Bản đồ dùng để giảng dạy và học tập ở trên lớp. Nó được dùng để nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong nhiều lĩnh vực, nhất là địa lí và lịch sử. Lượng thông tin khoa học phải tương xứng với tỉ lệ bản đồ, các đối tượng địa lí trên bản đồ được khái quát hoá cao, có đối tượng phải cường điệu hoá đến mức cần thiết. Nhiều kí hiệu tượng trưng, tượng hình, màu sắc đẹp, có độ tương phản mạnh, gần gũi với đối tượng được sử dụng làm cho bản đồ có tính trực quan cao.

Nội dung và phương pháp trình bày trên bản đồ phải phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi, phù hợp thị lực học sinh trong khoảng cách nhìn bản đồ từ 5 – 10 m.