bản đồ giáo khoa   


Loại bản đồ sử dụng với mục đích giảng dạy và học tập trong các trường phổ thông.

Bản đồ là biểu hiện thu nhỏ bề mặt Trái Đất lên mặt phẳng dựa trên cơ sở toán học, bằng ngôn ngữ bản đồ, phương tiện đồ hoạ phản ánh sự phân bố, trạng thái, mối liên hệ tương hỗ của các hiện tượng tự nhiên và xã hội - tương ứng với mục đích, nội dung và phương pháp của môn học trên những nguyên tắc chặt chẽ của tổng quát hoá bản đồ, phù hợp với trình độ phát triển trí óc của lứa tuổi học sinh, có xét đến cả yêu cầu giáo dục thẩm mĩ và vệ sinh học đường”.

Bản đồ giáo khoa có những tính chất sau: tính khoa học (bao gồm: tính trừu tượng, tính chọn lọc và tính tổng hợp, tính bao quát, tính đồng dạng hình học và sự phù hợp địa lí), tính trực quan, tính sư phạm. Bản đồ giáo khoa được phân loại theo: tỉ lệ, lãnh thổ (phạm vi khu vực), mục đích, nội dung, đặc điểm sử dụng.

Các loại bản đồ giáo khoa thường dùng và có ý nghĩa quan trọng trong dạy địa lí hiện nay là: mô hình địa lí giáo khoa (bao gồm: mô hình địa phương, mô hình Trái Đất), bản đồ giáo khoa treo tường, bản đồ trong sách giáo khoa, atlat giáo khoa, bản đồ câm.