bản đồ động thái   


Bản đồ thể hiện sự chuyển động, phát triển của một hiện tượng hay quá trình nào đó theo thời gian và sự di chuyển theo không gian (vd: sự mở rộng của các thành phố, sự chuyển dịch của bờ biển, sự di chuyển của các cơn lốc khí quyển...). Bản đồ động thái có thể không phải là bản đồ chuyển động.