bán kính vĩ tuyến   


 

Hàm của vĩ độ trắc địa tại vĩ tuyến đó. Mỗi một vĩ tuyến trắc địa là một hình tròn và bán kính được tính theo công thức:

ban%20kinh%20vi%20tuyen

với a là bán kính trục lớn; B – vĩ độ; e – tâm sai elip kinh tuyến; N – độ dài đường vuông góc với mặt elipxôit ở vĩ độ B.