bán kính hấp dẫn   

 


Đại lượng vật lí quy ước của các thiên thể, được xác định bằng công thứcimage , trong đó m là khối lượng thiên thể; G – hằng số hấp dẫn; c – tốc độ ánh sáng trong chân không.

 

Theo lí thuyết tương đối tổng quát, nếu dồn nén toàn bộ khối vật chất của một thiên thể vào trong một hình cầu có bán kính bằng bán kính hấp dẫn của nó thì lực hấp dẫn ở trên mặt hình cầu này tiến tới vô cùng, nên không có bức xạ hoặc hạt nào có thể thắng được trường hấp dẫn ấy để bứt ra khỏi mặt cầu quy ước và tới người quan sát, vd: đối với Mặt Trời Rhd = 3 km, Trái Đất Rhd = 0,9 cm. Các vật thể như vậy gọi là các hốc đen.

 

Bán kính hấp dẫn còn gọi là bán kính Svacsinđơ gọi theo tên nhà thiên văn học Đức đã nghiên cứu vấn đề này.