bán kính đường cong phương thẳng đứng thứ nhất 

 


 

Bán kính đường cong phương thẳng đứng thứ nhất tại một điểm nào đó trên mặt elipxôit bằng độ dài đoạn vuông góc đến điểm đường vuông góc cắt bán trục nhỏ của elipxôit. BKĐCPTĐTN (kí hiệu là N) là hàm số của vĩ độ trắc địa B tại điểm đó:

http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/data/dic/images/images/anh%20tap%201/ban%20kinh%20duongcong%20phuongthangdung.bmp

với a là bán trục lớn của elipxôit; e – tâm sai elip kinh tuyến. Trên xích đạo khi B = 0; NB = 0 = a. Trên các cực Mặt Trăng khi B = ± 90o:

ban%20kinh%20duongcong%20phuongthangdung1(bằng bán kính đường cong kinh tuyến).

 

 Để thuận tiện trong sản xuất, đã thành lập các bảng tra giá trị N cho toàn bộ lãnh thổ.