bảng màu

 


 

1. Bảng xếp các màu hoặc cường độ màu theo chiều nhất định (tăng hay giảm dần). 

 

2. Bảng màu hay giản đồ màu (xem hình vẽ) cho biết quan hệ giữa màu của một chất và khả năng hấp thụ ánh sáng của nó, vd. vật có màu tím thì hấp thụ các tia sáng lục ánh vàng (có bước sóng 560 - 575 nm) và ngược lại – vật có màu lục ánh vàng thì hấp thụ các tia sáng tím (có bước sóng 400 – 450 nm).

 

Trong bảng, các màu ghi đối diện nhau là bù nhau. Tổ hợp hai màu bù nhau tạo nên màu gần trắng.

Bang%20mau