bản đồ điện tử

 

A: electronic map

 


 

(cg. bản đồ trên màn hình, bản đồ màn hình), bản đồ số được hiển thị trên màn hình hay môi trường máy tính, được thành lập để nhìn trực quan (trên vật ghi nào đó) nhờ sử dụng các phương tiện kĩ thuật và chương trình phần mềm trong một phép chiếu và các nội dung bản đồ được trình bày hệ thống kí hiệu nhất định với độ chính xác phù hợp với mục đích sử dụng.

 

Hai chức năng cơ bản của bản đồ điện tử là: nhìn và sử dụng bằng giao diện. Người sử dụng có thể xem, đo, tính, chế tác hoặc thành lập bản đồ dẫn xuất trên dữ liệu của bản đồ số.

 

Bản đồ điện tử còn được phát triển thành các dạng mô hình bản đồ mới : bản đồ 3D, bản đồ 4D, bản đồ động, bản đồ đa phương tiện, truyền trên internet...