bản đồ địa vật

 


 

Bản đồ được thành lập phục vụ thành lập tổng bình đồ công trình cầu và các đoạn cầu dẫn; chọn vị trí xây dựng các công trình điều chỉnh và các tuyến đo đạc thuỷ văn; làm cơ sở cho việc đo vẽ địa chất công trình; thành lập bản thiết kế tổ chức công tác xây dựng và thiết kế các công tác đo đạc.

 

Bản đồ địa vật có tỉ lệ 1:5 000 đối với sông có chiều rộng trung bình <500 m và 1:10 000 đối với sông có chiều rộng >500 m.

 

Nội dung bản đồ chủ yếu thể hiện các đường biên của địa vật và các yếu tố địa hình ảnh hưởng đến hướng và tốc độ dòng chảy như: lòng sông chính với các đảo và bãi bồi, các điểm dân cư, các công trình xây dựng và cầu hiện có, các khu rừng, các yếu tố đặc trưng nhất của địa hình bờ sông, các trạm đo nước...

 

Bản đồ thường được thành lập bằng phương pháp đo vẽ từ ảnh hàng không.