bản đồ địa lí tự nhiên biển

 


 

Một loại bản đồ biển (theo phân loại của Nga).