bản đồ địa lí địa phương

 


 

Bản đồ thể hiện những điểm đặc trưng nhất của địa hình, thuỷ hệ, động thực vật, khoáng sản, dân cư, kinh tế và du lịch của một tỉnh, huyện hoặc một xã.

 

Bản đồ này thường được  dùng để giới thiệu những đặc điểm về tự nhiên, kinh tế -  xã hội của địa phương cho học sinh tại địa phương đó.