bản đồ địa lí chung biển

 


 

Một loại bản đồ biển (theo phân loại của Nga), bao gồm: bản đồ khái quát tỉ lệ nhỏ, bản đồ đo đạc thuỷ văn nguyên thuỷ, bản đồ địa hình đáy biển.