bản đồ địa lí chung

 

A: general geographic map

 


 

Bản đồ địa lí phản ánh tập hợp các yếu tố chủ yếu của mặt đất: cơ sở toán học, dáng đất, chất đất, thủy hệ, dân cư, giao thông, thủy hệ, thực vật, các đối tượng kinh tế – văn hóa – xã hội, địa giới.

 

Bản đồ địa lí chung mang ý nghĩa toàn diện và đa mục đích, dùng để nghiên cứu lãnh thổ, định hướng quy hoạch, giải quyết cácnhiệm vụ khoa học và thực tiễn.

 

Các nhà bác học Nga và nhiều nước trên thế giới phân chia bản đồ địa lí chung ra các loại sau: bản đồ địa hình (tỉ lệ ≥1:100 000), bản đồ địa hình khái quát (tỉ lệ 1:200 000 – 1:500 000), bản đồ khái quát (tỉ lệ ≤1:1 000 000).

 

Ở Việt Nam, các bản đồ địa lí chung tỉ lệ ≥1:1 000 000 gọi là bản đồ địa hình .