bản đồ địa hình Hệ  VN-2000

 


 

Bản đồ địa hình được thành lập theo phép chiếu bản đồ UTM và elipxôit WGS84 định vị cho lãnh thổ Việt Nam, Hệ độ cao quốc gia Hòn Dấu, Hải Phòng.

 

Hệ thống bản đồ này chủ yếu do Bộ Tài nguyên và Môi trường và một vài cơ quan đo đạc và bản đồ thuộc quân sự, lâm nghiệp thành lập từ năm 2000 trở lại đây.

 

Đến nay, hệ thống bản đồ địa hình cơ bản Hệ VN-2000 của Việt Nam bao gồm:

 

1) Bản đồ địa hình tỉ lệ 1:250 000 phủ trùm toàn bộ lãnh thổ;

 

2) Bản đồ địa hình tỉ lệ 1:100 000 phủ trùm toàn bộ lãnh thổ;

 

3) Bản đồ địa hình tỉ lệ 1:50 000 phủ trùm toàn bộ phần đất liền;

 

4) bản đồ địa hình tỉ lệ 1:25 000;

 

5) Bản đồ địa hình tỉ lệ 1:10 000;

 

6) Bản đồ địa hình tỉ lệ 1:5 000;

 

7) Bản đồ địa hình tỉ lệ 1:2 000.

 

Bản đồ địa hình hệ VN-2000 có ở hai dạng: in trên giấy và dạng số (định dạng DGN, gồm 7 nhóm lớp: cơ sở toán học, thủy văn, địa hình, giao thông, dân cư, ranh giới, thực vật).

 

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai xây dựng hệ thống CSDL nền địa lí tỉ lệ 1:10 000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm toàn quốc; CSDL nền địa lí tỉ lệ 1:2 000, 1:5 000 các khu đô thị, khu vực công nghiệp, khu vực kinh tế trọng điểm.

 

Dự kiến đến hết năm 2011 sẽ hoàn thành toàn bộ khối lượng này.