bản đồ địa hình Hệ  HN-72

 


 

Bản đồ địa hình được thành lập theo phép chiếu bản đồ Gauxơ và elipxôit Kraxôpxki, hệ độ cao Hòn Dấu (Hải Phòng).

 

Hệ thống bản đồ địa hình này chủ yếu do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước, Tổng cục Địa chính và Cục Bản đồ Bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam thành lập từ năm 1955 đến năm 2000.

 

Hệ thống bản đồ địa hình cơ bản quốc gia Hệ HN-72 như sau: tỉ lệ 1:500 000 gồm 22 mảnh; tỉ lệ 1:250 000 gồm 52 mảnh; tỉ lệ 1:100 000 gồm 181 mảnh, tỉ lệ 1:50 000 gồm 696 mảnh ; tỉ lệ 1:25 000 gồm 1755 mảnh; tỉ lệ 1:10 000 gồm 2419 mảnh; tỉ lệ 1:5 000 gồm 2986 mảnh; tỉ lệ 1:2 000 gồm 344 mảnh.

 

Bản đồ địa hình Hệ HN-72 chủ yếu được thành lập theo công nghệ truyền thống, in trên giấy.