bản đồ địa chấn

 


 

(cg. bản đồ động đất), một loại bản đồ địa vật lí, phản ánh sự phân bố, các đặc điểm định tính, định lượng của động đất và các hiện tượng liên quan với chúng.

 

Trên bản đồ động đất thể hiện tâm chấn, độ sâu của ổ chấn, cường độ và chu kì của động đất, sự truyền dẫn, sóng và các hiện tượng kèm theo. Năng lượng trong ổ (lỗ, tâm) động đất đặc trưng bởi mag, còn hiệu ứng bề mặt – là cường độ (tính bằng bậc theo 10 độ richte.

 

Bản đồ địa chấn có ý nghĩa quan trọng trong dự báo mức độ nguy hiểm của động đất.