bản đồ dự báo thời tiết

 


 

(cg. bản đồ xynôp), bản đồ địa lí có vẽ, ghi các số liệu và kí hiệu từ kết quả quan trắc ở các trạm khí tượng vào những giờ quy định.

 

Bản đồ dự báo thời tiết được lập ở các cơ quan khí tượng vài lần trong một ngày. Trên bản đồ xynôp, có thể biết được trường khí áp, nhiệt độ, độ ẩm, phân biệt các khối khí, xoáy thuận và xoáy nghịch, các hệ thống mây, frông... để dự đoán thời tiết.

 

Quy mô địa lí của bản đồ dự báo thời tiết thường là nửa bán cầu (vd. lục địa Á - Âu), có nơi phân tích quy mô cả bán cầu.