bản đồ di động

 

A: mobile map

 


 

Bản đồ được thành lập và hiển thị thông tin địa lí, sử dụng tương tác trên các thiết bị di động không dây có màn hình nhỏ ở mọi thời điểm và mọi nơi có tính toán đến ngữ cảnh và đặc điểm của người dùng.

 

Bản dồ di động là một phạm trù công nghệ có liên quan đến nhiều lĩnh vực công nghệ cao khác nhau. Bản đồ di động có đặc điểm kĩ thuật và yêu cầu riêng phù hợp với đặc tính của thiết bị di động. Phương pháp cung cấp, sử dụng bản đồ di động có thể theo hình thức trực tuyến hoặc ngoại tuyến tùy theo khả năng đáp ứng dịch vụ của công nghệ viễn thông. Đi đầu trong lĩnh vực này là Đại học kĩ thuật Munic (Đức), Hãng phát triển phần mềm ESRI (Hoa Kì)...

 

Tại Hàn Quốc, bản đồ di động được sử dụng rộng rãi trong giao thông. Ở Việt Nam, bản đồ di động đang được nghiên cứu, tiếp cận, bước đầu đã có một số cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng phần mềm và bản đồ di động sử dụng trên các thiết bị cầm tay.