bản đồ chuyển động

 


 

Bản đồ điện tử được điều khiển bằng chương trình phần mềm, thể hiện trong quá trình của hiệu ứng chuyển động, dịch chuyển hình ảnh trên màn hình. Có thể dịch chuyển dọc theo bản đồ và thay đổi các yếu tố nội dung riêng lẻ (các đối tượng, kí hiệu), thay đổi kích thước, định hướng, màu sắc, nhấp nháy kí hiệu, chuyển đổi hình thái, thay đổi độ sáng từng khu vực của bản đồ.

 

Bản đồ chuyển động được thành lập để thể hiện các đối tượng và các quá trình biến đổi động, vd: sự chuyển động của frông khí quyển, các vùng mưa, sự lan tỏa của cháy rừng, chuyển động của sóng thần..., trong đó, kể cả sự chuyển động theo thời gian thực.