bản đồ chi tiết

 


 

Một loại bản đồ trong chuyên ngành xây dựng được sử dụng để thành lập bản vẽ thi công công trình cầu và thiết kế các đoạn cầu dẫn. Tỉ lệ bản đồ thường là 1:1000 với khoảng cao đều 0,5 m khi chiều dài cầu từ 300 – 500 m, tỉ lệ 1:2 000 với khoảng cao đều 1,0 m khi chiều dài cầu lớn hơn 500 m.

 

Phạm vi đo vẽ được quy định: về hai phía bờ sông đo tới độ cao lớn hơn mực nước lũ từ 1-2 m, về phía thượng lưu và hạ lưu từ 1-1,5 lần khoảng thông thuỷ sao cho có thể biểu diễn được chi tiết địa hình và địa vật ở những vị trí thiết kế cầu, các đoạn cầu dẫn, các công trình điều chỉnh và các bãi xây dựng ở gần khu vực đó. Có thể thành lập bản đồ bằng phương pháp ảnh hàng không hoặc toàn đạc.